Jogi nyilatkozat

Grabovszky Norbert ügyvéd honlapjának használatára az alábbi általános feltételek vonatkoznak:

 

A használat feltételei

  1. A honlapomon felhasznált és bemutatott információk kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják és semmilyen körülmények között sem értelmezhetőek jogi tanácsként. Olvasóim saját érdekükben, más forrásból is győződjenek meg az olvasottak helytállóságáról és konkrét jogi lépéseik megtétele előtt mindenképpen konzultáljanak velem.
  2. Minden tőlem elvárhatót megteszek honlapom szakszerű karbantartásáért, mindazonáltal az ezen a honlapon elhelyezett anyagok pontosságáért és időszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállalok. Ugyancsak nem vállalok felelősséget a honlap használatából vagy ideiglenes nem-használhatóságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért, továbbá a honlap esetleges pontatlanságaiért, hibáiért, legyenek azok gépelési vagy egyéb hibák, továbbá a honlap hiányosságaiért, elavulásáért.
  3. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a letöltött vagy a honlapunk használatával megszerzett információkat kizárólag a saját felelősségére használhatja fel. Nem vállalok felelősséget azért, ha a felhasználó számítógépe, vagy az abban használt szoftverek bármelyike a honlap használata következtében megsérül.
  4. Nem vagyok felelős a külső, link útján elérhető internetes oldalak tartalmáért.
  5. A honlapon elhelyezett, szerző által jegyzett írásokban kifejtett nézetek, vélemények a szerző saját nézeteit, véleményét tükrözik és azok nem szükségszerűen esnek egybe más ügyvéd tárgyra vonatkozó véleményével, nézeteivel.
  6. E használati feltételekre a Polgári törvénykönyv, valamint az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény rendelkezései az irányadók. A honlappal kapcsolatos jogvitákra a Pesti Központi Kerületi Bíróság a kizárólagosan illetékes fórum.

 

Copyright

 

  1. Hacsak eltérően nem jelezem, a felhasznált szöveges tartalom és grafikai megjelenés copyright tulajdonosa Grabovszky Norbert ügyvéd.
  2. E honlap folyamatos másolása és/vagy annak teljes vagy részbeni tárolása vagy egyes elemeinek, grafikai megoldásainak vagy szöveges tartalmainak más honlapokba történő beépítése, elektronikus, papíralapú vagy bármilyen más módon történő publikálása kifejezetten tiltott.

 

  1. február

 

Grabovszky Norbert ügyvéd